12 batalion dowodzenia Ułanów Podolskich
Wydarzenia 2012 roku
Uroczystość na zamku
05.05.2012
W dniu 5 maja na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich odbyła się uroczystość złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą przekazanie 12 batalionowi rozpoznawczemu barw i tradycji 12 Pułku Ułanów PodolskichNiemal dokładnie 15 lat temu na dziedzińcu obok, dużym dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, odbyła się wielka uroczystość z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych i żołnierzy przybyłych z całej Polski i świata, aby uczestniczyć w przekazaniu 12 batalionowi rozpoznawczemu 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej barw i tradycji jednego z najsłynniejszych pułków kawalerii okresu II Rzeczypospolitej – 12 Pułku Ułanów Podolskich.Pułku którego historia sięga okres Księstwa Warszawskiego i wojen napoleońskich, okresu Powstania Listopadowego i wojny z Rosją 1831 roku. Okresu utrwalania polskiej państwowości po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej, a więc walk o Lwów i wojny 1920 roku. Czasów kampanii wrześniowej okupionej daniną krwi na szlaku od Mokrej, w lasach Łobodna, pod Cyrusową Wolą, Cyganką po Łomianki. Czy wreszcie kampanii włoskiej i bitwy o klasztor na wzgórzu Monte Cassino. Fakt zapoczątkowały zapisywanie nowych kart historii Ułanów Podolskich, którzy od okresu wycofania z Włoch do Anglii w 1946 roku i rozformowaniu decyzją Naczelnego Wodza w 1947 roku nie istnieli przez 50 lat. 12 Pułk Ułanów Podolskich ma szczególna cechę, która charakteryzuje jego dzieje. Cechą tą jest to, że wielokrotnie znikał z kart historii wojskowości polskiej i Polski, aby w chwilach trudnych dla narodu i ojczyzny zwartym szykiem powracać na pola bitew Polski i świata zawsze w imię dobra wspólnego, honoru munduru, godności narodowej, wolności i niezawisłości państwa. Dzieło 12 batalionu rozpoznawczego i działo wielu pokoleń naszych poprzedników skupionych wokół barw Podolaków przyszło kontynuować nam – żołnierzom 12 batalionu dowodzenia Ułanów Podolskich.SZANOWNI PAŃSTWO – JESTEM UŁANEM PODOLSKIM I WSZYSCY ŻOŁNIERZE 12 BATALIONU DOWODZENIA SĄ UŁANAMI PODOLSKIMI. Mamy ten zaszczyt od 22 lutego 2011 r. tj. od dnia ukazania się decyzji Nr 51/MON nakazującej przyjęcie wyróżniającej nazwy "Ułanów Podolskich” oraz przejęcia dziedzictwa tradycji wszystkich żołnierskich pokoleń i jednostek noszących te nazwę. 12 Pułk Ułanów, 12 batalion rozpoznawczy nieśli barwy Podolaków wszędzie tam, gdzie stawała stopa żołnierza polskiego. A więc zarówno w Iraku, jak i w Afganistanie. We Włoszech, Anglii, Syrii, Libanie, Egipcie, Wietnamie, Kambodży, Bośni i Hercegowinie, Chorwacji i Kosowie. Wszędzie tam został pot i częstokroć krew. Wielu Podolaków na bardzo wielu polach bitew złożyło najwyższą daninę, jaką może złożyć żołnierz na ołtarzu wolności ojczyzny.W podziękowaniu za ich ofiarę w dniu dzisiejszym pochylamy głowy składając hołd i wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą fakt o którym wspomniałem na wstępie mojego wystąpienia oraz odczytując apel poległych w którym zawarto nazwiska, miejsca i czas ich śmierci, przywołując tym samym ich postacie, choć przez chwilę w naszej pamięci.

FOTOGALERIA

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych