12 batalion dowodzenia Ułanów Podolskich
Dowództwo

ppłk mgr inż. Tomasz ROMANOWSKI

Dowódca 12 batalionu dowodzenia Ułanów Podolskich

Ppłk mgr inż. Tomasz ROMANOWSKI urodził się 07 grudnia 1972 roku w miejscowości Braniewo. W roku 1991 Pan Pułkownik rozpoczął naukę w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu, gdzie 4 lata później otrzymał promocję na pierwszy stopień oficerski.

Zgodnie z decyzją Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego w 1995 roku został dowódcą plutonu w 124 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej. Następnie w 3 Pułku Przeciwlotniczym przechodził kolejne etapy służby wojskowej zdobywając kwalifikacje oraz doświadczenia na stanowiskach: dowódcy plutonu, oficera sekcji technicznej, szefa eksploatacji sprzętu łączności oraz szefa sekcji wsparcia dowodzenia i łączności S-6.

W latach 2007-2013 pełnił służbę w 12 Brygadzie Zmechanizowanej na stanowisku szefa sekcji wsparcia dowodzenia i łączności, po czym decyzją wyższych przełożonych został wyznaczony na stanowisko dowódcy batalionu dowodzenia w 2 Brygadzie Zmechanizowanej.

W roku 2008 pełnił służbę poza granicami kraju w Misji Stabilizacyjnej Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskim Państwie Afganistanu.

W 2017 roku Pan Pułkownik został wyznaczony na stanowisko dowódcy batalionu w 12 Brygadzie Zmechanizowanej, po czym decyzją przełożonych objął stanowisko dowódcy 12 batalionu dowodzenia Ułanów Podolskich w Szczecinie.


Z-ca D-cy 12bdow

mjr mgr inż. Sławomir GAWRON

Zastępca Dowódcy - Szef Sztabu 12 batalionu dowodzenia Ułanów Podolskich

Mjr Sławomir Gawron swoją karierę wojskową rozpoczął jako podchorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w roku 1993. 21 listopada 1997 roku po uzyskaniu I stopnia oficerskiego decyzją przełożonych zostaje skierowany do 12 batalionu dowodzenia gdzie pełnił służbę do dnia 31 grudnia 2008 roku na stanowiskach: dowódcy plutonu, oficera mobilizacji i uzupełnień, dowódcy kompanii łączności, szefa sekcji. W latach 2009-2013 swoja służbę kontynuuje w Dowództwie 12 Dywizji Zmechanizowanej na stanowiskach młodszego specjalisty sekcji operacyjnej oraz młodszego specjalisty sekcji planowania i kierowania. Kolejnym etapem kariery Pana Majora było kierowanie sekcją wsparcia dowodzenia i łączności S-6 w 2 Brygadzie Zmechanizowanej w latach 2012-2013, oraz 12 Brygadzie Zmechanizowanej w latach 2013-2014. Pan mjr jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego, a także uczestnikiem Misji Stabilizacyjnej Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku zmiany I i VI.


Pomocnik d-cy ds. pdf.

st. chor. szt. Marcin BABICZ

Starszy Podoficer Dowództwa 12 batalionu dowodzenia Ułanów Podolskich

St. chor. szt. Marcin Babicz swą karierę w Siłach Zbrojnych RP rozpoczął w lutym 1999 roku jako elew w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki. Po zakończonym szkoleniu w maju 1999 roku rozpoczął służbę w 12 Brygadzie Zmechanizowanej jako Dowódca Załogi. W grudniu 2000 roku został skierowany do 12 Brygady Kawalerii Pancernej jako dowódca wozu dowodzenia, a następnie służbę pełnił w 2 Brygadzie Zmechanizowanej na stanowiskach: dowódcy plutonu, technika pododdziału i dowódcy plutonu łączności. W 2008 roku brał udział w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Bośni i Hercegowinie. W 2011 roku ponownie wrócił do 12 Brygady Zmechanizowanej gdzie pełnił służbę na stanowisku dowódcy plutonu w plutonie remontu pojazdów gąsienicowych. W 2012 roku skierowany do 12 batalionu dowodzenia Ułanów Podolskich gdzie wykonywał obowiązki dowódcy plutonu zabezpieczenia w kompanii ochrony i regulacji ruchu, a w miesiącu styczniu 2017 roku objął stanowisko Starszego Podoficera Dowództwa.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych