12 batalion dowodzenia Ułanów Podolskich
Dowództwo

ppłk mgr inż. Tomasz ROMANOWSKI

Dowódca 12 batalionu dowodzenia Ułanów Podolskich

Ppłk mgr inż. Tomasz ROMANOWSKI urodził się 07 grudnia 1972 roku w miejscowości Braniewo. W roku 1991 Pan Pułkownik rozpoczął naukę w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu, gdzie 4 lata później otrzymał promocję na pierwszy stopień oficerski.

Zgodnie z decyzją Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego w 1995 roku został dowódcą plutonu w 124 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej. Następnie w 3 Pułku Przeciwlotniczym przechodził kolejne etapy służby wojskowej zdobywając kwalifikacje oraz doświadczenia na stanowiskach: dowódcy plutonu, oficera sekcji technicznej, szefa eksploatacji sprzętu łączności oraz szefa sekcji wsparcia dowodzenia i łączności S-6.

W latach 2007-2013 pełnił służbę w 12 Brygadzie Zmechanizowanej na stanowisku szefa sekcji wsparcia dowodzenia i łączności, po czym decyzją wyższych przełożonych został wyznaczony na stanowisko dowódcy batalionu dowodzenia w 2 Brygadzie Zmechanizowanej.

W roku 2008 pełnił służbę poza granicami kraju w Misji Stabilizacyjnej Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskim Państwie Afganistanu.

W 2017 roku Pan Pułkownik został wyznaczony na stanowisko dowódcy batalionu w 12 Brygadzie Zmechanizowanej, po czym decyzją przełożonych objął stanowisko dowódcy 12 batalionu dowodzenia Ułanów Podolskich w Szczecinie.


Z-ca D-cy 12bdow

mjr mgr inż. Marcin KONICKI

Zastępca Dowódcy - Szef Sztabu 12 batalionu dowodzenia Ułanów Podolskich

Mjr mgr inż. Marcin KONICKI ur. 08 stycznia 1979 roku w Szczecinie. W latach 1998 - 2002 był słuchaczem Wojskowej Akademii Technicznej na wydziale uzbrojenia i lotnictwa.

W 2002 roku powołany do wojskowej służby zawodowej w 2 Brygadzie Zmechanizowanej gdzie obejmuje stanowisko dowódcy plutonu a następnie szefa sekcji S-3 w dywizjonie przeciwlotniczym.

W roku 2008 uczestniczył w misji stabilizacyjnej Polskiego Kontyngentu Wojskowego Bośni i Hercegowinie.

Do 12 batalionu dowodzenia Ułanów Podolskich przybył w dniu 1 października 2010 roku i tym samym objął obowiązki na stanowisku szefa sekcji w sekcji technicznej, a po roku szefa sekcji S-3.

W latach 2015-2018 swoja służbę kontynuuje w Dowództwie 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej na stanowisku oficera sekcji.

W 2018 roku decyzją przełożonych objął obowiązki Zastępcy Dowódcy - Szefa Sztabu 12 batalionu dowodzenia Ułanów Podolskich.


Pomocnik d-cy ds. pdf.

st. chor. szt. Marcin BABICZ

Starszy Podoficer Dowództwa 12 batalionu dowodzenia Ułanów Podolskich

St. chor. szt. Marcin Babicz swą karierę w Siłach Zbrojnych RP rozpoczął w lutym 1999 roku jako elew w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki.

Po zakończonym szkoleniu w maju 1999 roku rozpoczął służbę w 12 Brygadzie Zmechanizowanej jako Dowódca Załogi.

W grudniu 2000 roku został skierowany do 12 Brygady Kawalerii Pancernej jako dowódca wozu dowodzenia, a następnie służbę pełnił w 2 Brygadzie Zmechanizowanej na stanowiskach: dowódcy plutonu, technika pododdziału i dowódcy plutonu łączności.

W 2008 roku brał udział w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Bośni i Hercegowinie.

W 2011 roku ponownie wrócił do 12 Brygady Zmechanizowanej gdzie pełnił służbę na stanowisku dowódcy plutonu w plutonie remontu pojazdów gąsienicowych.

W 2012 roku skierowany do 12 batalionu dowodzenia Ułanów Podolskich gdzie wykonywał obowiązki dowódcy plutonu zabezpieczenia w kompanii ochrony i regulacji ruchu, a w miesiącu styczniu 2017 roku objął stanowisko Starszego Podoficera Dowództwa.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych