12 batalion dowodzenia


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Tradycje

Zarys tradycji jednostki wojskowej

12 batalion dowodzenia Ułanów Podolskich dziedziczy chlubne tradycje jednostek łączności począwszy od zmobilizowanej w obliczu zbliżającej się II Wojny Światowej - 4 kompanii telefonicznej. 4 kompania telefoniczna jako organiczny pododdział 12 Dywizji Piechoty została zmobilizowana 27.08.1934 r. w Tarnopolu, weszła w skład Armii "Prusy" i w jej składzie brała udział w kampanii obronnej w 1939 r. W połowie września 12 DP wraz z nią 4 kompania telefoniczna została rozproszona i przestała istnieć.

Rozkazem naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego z dnia 15 marca 1945 roku przystąpiono do formowania 12 Dywizji Piechoty w rejonie Poznania, w której skład wszedł 19 batalion łączności. Początek formowania batalionu to 08.04.1945 r. Po krótkim okresie szkolenia batalion udaje się na Pomorze Zachodnie. Miejscem stacjonowania batalionu jest na początku Stargard Szczeciński, a od 20 października 1945 roku - Szczecin. W wyniku reorganizacji jednostek WP w kwietniu 1946 r. zapada decyzja o rozformowaniu 19 batalionu łączności i na jego bazie utworzenia 33 kompanii łączności. Głównym zadaniem kompanii była budowa linii telefonicznych. W samym Szczecinie wybudowano około 250km linii stałej. Rozkazem MON w lipcu 1949 roku 33 kompania łączności zostaje przeformowana na 33 batalion łączności. W latach pięćdziesiątych batalion jeszcze kilkakrotnie zmienia struktury organizacyjne, jednocześnie intensywnie się szkoli. Ukoronowaniem wysokich wyników szkoleniowych było wręczenie w dniu 15 listopada 1961 roku sztandaru. Na podstawie rozkazu Szefa Sztabu Generalnego WP 0246 z dnia 16.08.1994 r. w wyniku reorganizacji Sił Zbrojnych zostaje utworzony 12 batalion dowodzenia. Bazą do jego tworzenia były - 33 batalion łączności, 27 kompania dowodzenia, 87 bateria dowodzenia, kompania ochrony i regulacji ruchu. W dniu 02 lipca 1995 roku jednostce został wręczony nowy sztandar, ufundowany przez społeczeństwo Szczecina.

W końcu października 1998 roku batalion rozpoczął zmianę miejsca dyslokacji - z koszar przy al. Wojska Polskiego do obiektów koszarowych przy ul. Ku Słońcu 33, gdzie obecnie stacjonuje. 12 batalion dowodzenia Ułanów Podolskich i jego poprzednicy na stale związał się z Pomorzem Zachodnim, zwłaszcza ze Szczecinem. Od 1945 roku żołnierze batalionu uczestniczą czynnie w najważniejszych wydarzeniach z życia miasta i regionu. Jednym z ważniejszych przedsięwzięć realizowanych przez jednostkę był udział żołnierzy 12 batalionu dowodzenia Ułanów Podolskich w 3 zmianach misji stabilizacyjnej pk. Iracka wolność.

Dziedzictwo tradycji

 12 batalion dowodzenia Ułanów Podolskich zgodnie z Decyzją Nr 54/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15.05.1995r. przejął dziedzictwo i z honorem kontynuuje tradycje:

 

- 4 kompania telefoniczna 12 DP

1920 - 1939

- 19 samodzielny batalion łączności

1945 - 1946

- 33 samodzielna kompania łączności

1946 - 1949

- 87 bateria dowodzenia szefa artylerii 12DZ

1961 - 1994

- samodzielna kompania radiotechniczna

1962 - 1973

- 27 kompania dowodzenia szefa obrony plot.

1973 - 1994

- kompania ochrony i regulacji ruchu

1968 - 1994

- 33 samodzielny batalion łączności

1949 - 1994

 Ponadto 12 batalion dowodzenia Ułanów Podolskich zgodnie z Decyzją Nr 51/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22.02.2011r. przejął i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:

- 12 pułku Ułanów Księstwa Warszawskiego

1809 - 1812

- 12 pułku ułanów

1831

- Chorągwi Kirasjerów Polskich

1917

- 7 pułku Ułanów Podolskich III Korpusu Polskiego w Rosji

1918 - 1919

- 12 pułku Ułanów Podolskich

1919 - 1939

- 12 pułku Ułanów Podolskich II Korpusu Polskiego

1941 - 1947

- 1 i 2 szwadronu 12 pułku Ułanów Podolskich Armii Krajowej

1940 - 1944

- 16 batalionu rozpoznawczego

1955 - 1961

- 59 kompanii rozpoznawczej

1961 - 1967

- 16 batalionu rozpoznawczego

1967 - 1994

- 12 batalionu rozpoznawczego Ułanów Podolskich

1994 - 2010


Sztandar wojskowy

 Decyzją Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Wałęsy z dnia 19 kwietnia 1995 roku, w dniu 2 lipca 1995 roku 12 batalion dowodzenia otrzymał sztandar ufundowany przez społeczeństwo Szczecina. Rodzicami chrzestnymi zostali Rektor Wyższej Szkoły Ekonomiczno - Turystycznej dr Elżbieta Marszałek i Jan Dziedzic wieloletni nauczyciel Zespołu szkół nr 8. Sztandar w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej przekazał zastępca dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego gen. bryg. Jerzy Andrzejuk. Sztandar 12 batalionu dowodzenia jest wykorzystywany podczas uroczystości wojskowych zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Opis sztandaru: strona nominalna - awers - pośrodku orzeł w koronie haftowany srebrem wypukło, dookoła liście laurowe złote wypukłe, w czterech narożnikach na białym tle w płaskich haftowanych złotem wieńcach, również złotem płasko haftowane liczby 12.

sztandar 1

Strona odwrotna - rewers - pośrodku napis Bóg, Honor, Ojczyzna haftowany złotem wypukło, dookoła liście laurowe złote haftowane, wypukłe, w czterech narożnikach wieńce haftowane złotem, płaskie a w nich wg wzoru: herb Szczecina, odznaka 12bdow, odznaka 12SzDZ, data powstania batalionu.

 sztandar 2

Sztandar wykończony jest złotym wąskim galonem i złotą frędzlą oraz białą skórą do drzewca. Wykaz gwoździ: 14 gwoździ honorowych i 5 pamiątkowych tj:

 Prezydent RP

 • Minister Obrony Narodowej

 • Szef Sztabu Generalnego

 • Dowódca POW

 • Szef Wojsk Łączności i Informatyki POW

 • Dowódca Dywizji - płk Andrzej Lelewski

 • Prezydent m. Szczecina - Bartłomiej Sochański

 • Wojewoda Szczeciński - Marek Tałasiewicz

 • Rodzice chrzestni sztandaru: Elżbieta Marszałek i Jan Dziedzic

 • Dowódca jednostki - ppłk Stanisław Piotrowski

 • Przedstawiciel oficerów - por. Krzysztof Dyko

 • Przedstawiciel chorążych - chor. Krzysztof Tylki

 • Przedstawiciel podoficerów - st. sierż. szt. Witold Nodżak

 • Przedstawiciel szeregowych - st. szer. Artur Kostański

 • Kielce 7.08.1939r.

 • Biedrusko 8.04.1945r.

 • Szczecin 13.09.1961r.

 • Szczecin 12.12.1962r.

 • Szczecin 20.09.1968r.

rodzice

Rodzice chrzestni (dr Elżbieta Marszałek oraz Jan Dziedzic) przekazują sztandar zastępcy dowódcy POW gen.bryg. Jerzemu Andrzejukowi. Szczecin Jasne Błonia 2 lipca 1995 roku.

 przekazanie

gen.bryg. Jerzy Andrzejuk przekazuje sztandar dowódcy 12 batalionu dowodzenia ppłk Stanisławowi Piotrowskiemu. Szczecin Jasne Błonia 2 lipca 1995 roku.

 Święto jednostki

  Decyzją Nr 51/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22.02.2011r. 12 batalion dowodzenia Ułanów Podolskich 12 Dywizji Zmechanizowanej obchodzi swoje święto w dniu 7 maja.

 Nazwa wyróżniająca

 Decyzją Nr 51/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22.02.2011r. 12 batalion dowodzenia 12 Dywizji Zmechanizowanej przyjmuję nazwę wyróżniającą Ułanów Podolskich.

  Uroczystość przejęcia dziedzictwa tradycji i nazwy wyróżniającej

"Ułanów Podolskich"

  Po raz pierwszy w historii święto 12 batalionu dowodzenia Ułanów Podolskich obchodzono 7 maja 2011 roku, dzień ten. nawiązuje do historycznej daty 7 maja 1919 roku tj. wręczenia sztandaru 12 Pułkowi Ułanów przez Marszałka Piłsudskiego. Cały stan osobowy 12bdow wraz zaproszonymi gośćmi stawił się na Jasnych Błoniach , przy Pomniku Czynu Polaków w Szczecinie. Tuż przed rozpoczęciem uroczystego apelu przed pomnik wjechały zabytkowe pojazdy marki Willys.Ponadto swój repertuar odegrała orkiestra dęta OLIMPIA. Uroczystość rozpoczęła się punktualnie o godz. 10.30 złożeniem meldunku przez gospodarza uroczystości - ówczesnego dowódcę 12 batalionu dowodzenia - ppłk Artura STANDIO. Meldunek składany był dla Dowódcy 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej gen.bryg. Andrzeja GWADERY.

   Obchody święta jednostki wzbogacone zostały o ceremonie przejęcia dziedzictwa tradycji, oraz nazwy wyróżniającej Ułanów Podolskich, mającej na celu upamiętnienie i kultywowanie chlubnych tradycji Oręża Polskiego z okresu II Rzeczypospolitej. W tym dniu świętowali również członkowie Koła Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich oraz członkowie Klubu Kawaleryjskiego im. 12 Pułku Ułanów Podolskich. Głównymi punktami uroczystości były:

 symboliczne przekazanie i przejęcie dziedzictwa tradycji 12 Pułku Ułanów Podolskich

 • uhonorowanie medalami i odznaczeniami wyróżniających się żołnierzy 12 batalionu dowodzenia

 • występ orkiestry OLIPMIA

 • defilada pododdziałów

 • pokaz sprzętu wojskowego w tym pojazdów Willis

 • poczęstunek z wojskowej kuchni polowej

 konie

POCZET DOWÓDCÓW 33 BATALIONU ŁĄCZNOŚCI

 

- kpt. Roman CIEŚLIK

1949 - 1953

- kpt. Michał LASKIEWICZ

1953 - 1956

- kpt. Bolesław SZUSZCZEWICZ

1956 - 1957

- mjr Jan POLAK

1957 - 1958

- mjr Michał LASKIEWICZ

1958 - 1966

- mjr Sławomir SZPRUCH

1966 - 1975

- ppłk Kazimierz MORZYK

1975 - 1985

- ppłk Stanisław PIOTROWSKI

1985 - 1994

 

POCZET DOWÓDCÓW 12 BATALIONU DOWODZENIA

 

- ppłk Stanisław PIOTROWSKI

1994 - 1996

- mjr Lech MIKOŁAJCZYK

1996 - 1998

- ppłk Jacek SIARKOWSKI

1998 - 2007

- ppłk Józef NOWAK

2007 - 2010

- ppłk Artur STANDIO

2010 - 2011

 

POCZET DOWÓDCÓW 12 BATALIONU DOWODZENIA UŁANÓW PODOLSKICH

 

- ppłk Artur STANDIO

2011 - 2013

- ppłk Andrzej WOJCIECHOWSKI

2013 - 2017

- ppłk Tomasz ROMANOWSKI

2017 -

 


 SYMBOLE 12 BATALIONU DOWODZENIA UŁANÓW PODOLSKICH

logo

Odznaka Pamiątkowa 12 batalionu dowodzenia Ułanów Podolskich

 Odznaka 12. Pułku Ułanów Podolskich jest odznaką dwuwarstwową. Pierwsza warstwa stanowi złote słońce o 16 promieniach (Herb Podola). 12 z powyższych promieni rozłożone w czterech grupach po trzy-każda z grup tworzy tło jednego z ramion Krzyża Maltańskiego, a pozostałe promienie tworzą tło proporczyków. Kształt znaku jest wypukły w formie wycinka kulistego o średnicy kuli 120mm. Na tle słońca emaliowany, czarny Krzyż Maltański (znak żałoby po poległych). Pomiędzy ramionami krzyża na każdym z dwóch górnych pól znajdują się dwa emaliowane proporczyki 12. Pułku Ułanów Podolskich skierowane wycięciami w górę. Proporczyki są koloru amarantowo-granatowego z białym paskiem przez środek, przy czym kolor amarantowy znajduje się u góry proporczyka. Pomiędzy ramionami krzyża, na każdym z dwóch dolnych pól znajdują się emaliowane proporczyki, noszone przez Pułk w okresie jego formowania (1917-1918) jako ówczesny 7. Pułk Ułanów. Proporczyki te mają kształt prostokątów zakończonych trójkątami prostokątnymi w dół. Proporczyki są koloru amarantowego, na tle amarantowym granatowy, łamany pasek równoległy do ostrza proporczyka.


  rozp

Odznaka Rozpoznawcza 12 batalionu dowodzenia Ułanów Podolskich

 Oznaka rozpoznawcza o wymiarach: wysokość 60mm, szerokość 50mm wpisana w kształt tarczy herbowej i zawierająca w obramowaniu koloru szarego barwy Ułanów Podolskich (amarantowo-biało-chabrowy), na które nałożono trzy szable jako historyczne symbole pokoleń Podolaków.

 Szabla 1 (1809-1917)

 8 czerwca 1809r. powstał 5 Pułk Jazdy Galicyjsko - Francuskiej. Dowódca płk. Gabriel Rzyszczewski. Po włączeniu wojsk galicyjsko-francuskich do armii księstwa Warszawskiego 5 pułk został przemianowany na 12 Pułk Ułanów używając na pamiątkę barw czerwono-biało-niebieskich.

 Szabla 2 (1917-1997)

 Po raz trzeci w swojej historii pułk odrodził się w czasach II Rzeczypospolitej w lutym 1919 r. zawiązkiem pułku był wydzielony 9 grudnia 1917r. z 1 Pułku Kirasjerów Gwardii Rosyjskiej (tzw. "żółtych") oddział jazdy. dołączyły do niego inne oddziały jazdy dowodzone przez Polaków. Powstała 1 Chorągiew Kirasjerów polskich z dowódcą pdrtm. Antonim Czudowskim. Po całkowitym naborze jednostka została przemianowana na 2 Pułk Strzelców Konnych. Jednakże gdy nowym dowódcą został płk Henryk Kuncman, ponownie nazwa została zmieniona na 5 Pułk Ułanów, a następnie na 7 Pułk Ułanów.

 Szabla 3 (1997-......)

 W dniu 10.05.1997 r. odbyło się wręczenie aktu dziedziczenia tradycji i nowego sztandaru podczas uroczystości, która miała miejsce na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Sztandar ówczesnemu dowódcy batalionu kpt. dypl. Zbigniewowi Roszakowi wręczył w imieniu prezydenta rzeczypospolitej polskiej gen. bryg. Zbigniew Cybulski. Tegoż dnia kanclerz kapituły orderu wojennego Virtuti Militari gen. bryg. w stanie spoczynku Stanisław Nałęcz - Komornicki przeniósł na nowy sztandar z ostatniego sztandaru 12 Pułku Ułanów Podolskich Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari, otrzymany przez pułk za kampanię wrześniową 1939 r. i daninę krwi złożoną na ziemi włoskiej, wraz z jego barwami.

 Data 10.05.1997 r. jest również momentem nawiązania ścisłej współpracy przez jednostkę z kołem żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich, którego prezesem był syn żołnierza pułku inż. Wiesław Ziembicki.

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

12 batalion dowodzenia
Ku Słońcu 33A
70-907 Szczecin
tel. 261452578
fax. 261452550
12bdow@ron.mil.pl

  
 • BIP